Blog

January 31, 2018

Bài 11 : Hướng dẫn đặt booking có em bé dưới 2 tuổi

Bài này sẽ hướng dẫn anh chị các thao tác cơ bản để đặt một booking có người lớn, trẻ em, em bé

Các anh chị lưu ý : Do em bé dưới 2 tuổi không chiếm chỗ nên em bé sẽ được thêm sau khi hoàn thành booking . 1 Em bé phải bắt buộc đi kèm với 1 người lớn.

Tính từ ngày sinh của trẻ em đến ngày bay phải dưới 12 năm

Tính từ ngày sinh của em bé đến ngày bay phải dưới 2 năm

Bài tập : Đặt booking gồm có 1 người lớn, 1 trẻ em dưới 12 tuổi và 1 em bé dưới 2 tuổi, bay ngày 20 tháng 6 năm 2017

Các bước cơ bản :

Bước 1 : Hoàn thành booking gồm 1 người lớn và 1 trẻ em.

Bước 2 : Câu lệnh thêm em bé

Bước 3 : Ký tên và xác nhận để hoàn thành việc thêm em bé.

Chi tiết các bước

Bước 1 : Hoàn thành một booking gồm 1 người lớn và 1 trẻ em

Thành công được booking như sau :

xuam1

Bước 2 : Câu lệnh thêm em bé .

Mở booking cần thêm em bé

Sau đó dùng lệnh thêm em bé:

Lệnh : 4INFT SỐ DÒNG HÀNH TRÌNH/HO/TEN EM BÉ MISS/ NGÀY THÁNG NĂM SINH-SỐ THỨ TỰ NGƯỜI LỚN ĐI CÙNG

VD : Em bé tên TRẦN TUỆ MINH, sinh ngày 20/10/2016, đi cùng người lớn thứ 1, hành trình chiều đi (1 chiều)

Lệnh : 4INFT1/TRAN/TUE MINH MISS/20OCT16-1.1

Nếu hành trình khứ hồi thì cũng thêm chặng về tương tự

Lệnh : 4INFT2/TRAN/TUE MINH MISS/20OCT16-1.1

Bước 3 : Ký tên và xác nhận để hoàn thành việc thêm em béxuam2

Nghiệp vụ nâng cao (1S- SABRE)
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *