Blog

January 31, 2018

Bài 12 : Hướng dẫn xuất booking có người lớn, trẻ em và em bé trên sabre

Để xuất booking có em bé cũng tương tự như thế ta dùng câu lệnh sau để Quote giá

WPP SỐ NGƯỜI LỚN + ADT / SỐ TRẺ EM + CNN / SỐ EM BÉ + INF

VD : 1 Người lớn, 1 trẻ em, 1 em bé câu lệnh như sau :

WPP1ADT/1CNN/1INF   [ENTER]

VD : 1 người lớn 1 em bé câu lệnh như sau :

WPP1ADT/1INF    [ENTER]

VD : 2 NGƯỜI LỚN VÀ 1 TRẺ EM VÀ 1 EM BÉ

WPP2ADT/1CNN/1INF    [ENTER]

Các bước cơ bản : 

Bước 1 : Mở booking cần xuất

Bước 2 :  Dùng lệnh Quote giá số lượng người lớn, trẻ em, em bé theo booking

Bước 3 : Lưu giá vừa quote

Bước 4  : Các thao tác xuất vé

Bước 5 : Ký tên và xác nhận

Bước 6 : Kiểm tra lại từng số vé xem đã xuất đúng người lớn , trẻ em, em bé chưa.

Nghiệp vụ nâng cao (1S- SABRE)
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *