Blog

January 31, 2018

Bài 14 : Câu lệnh tách hành khách khỏi booking trên sabre

Xin chào các anh chị . Bài này Maybay sẽ hướng dẫn anh chị câu lệnh để tách 1 hoặc nhiều hành khách khỏi booking mà không ảnh hưởng đến người còn lại

VD : Booking :

ZYMVTB
1.1TRAN/VAN TUNG 2.1TRAN/VAN NAM 3.1NGUYEN/VAN THANG
4.1NGUYEN/VAN VINH
1 VN 227T 21MAY S HANSGN HK4 1000 1210 /E
TKT/TIME LIMIT
1.TL30
PHONES
1.LTE0988865008
REMARKS
1.PVANHTHUY
RECEIVED FROM – TUNG
LTE.LTE4A6X 2152/06APR17 ZYMVTB

Bài tập 1 : Tách hành khách số 2.1 TRAN/VAN NAM ra khỏi booking

Các bước cơ bản :

Bước 1 : Mở booking cần xử lý

Bước 2 : Câu lệnh tách khách

D Số của khách cần tách [Enter]

F  [Enter]

VD1  : D2.1   [Enter]  (Tách 1 khách 2.1)

F  [Enter]  

VD2 :  D2.1*4.1   [Enter]  (Tách 2 khách 2.1 và 4.1)

F  [Enter]

Bước 3 : Ký tên và xác nhận

Ký tên : 6Ten

Xác nhận : ER

Nghiệp vụ nâng cao (1S- SABRE)
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *