Blog

January 31, 2018

Bài 16 : Câu lệnh đổi 1 ký tự trong tên khách hàng

Trong quá trình book vé có thể anh chị bị nhầm 1 ký tự, bài này MAYBAY sẽ hướng dẫn anh chị câu lệnh để thay đổi 1 ký tự trong booking mà không cần gọi điện cho tổng đài

VD : Tên chính xác của khách hàng là Tô Thị Thủy nhưng anh chị lại đặt thành Tô Thu Thủy,

WSMDCI
1.1TO/THU THUY
1 VN 209E 21MAY S HANSGN HK1 0600 0810 /E
TKT/TIME LIMIT
1.TL30
PHONES
1.LTE0988865008

Câu lệnh :

4OSI PLS 1.1 tên trên booking CHNG tên cần sửa [enter]

QP/GXB399/1*CODE  [enter]

Ký tên : 6TEN [enter]

Xác nhận : ER  [enter]

VD  :

4OSI PLS 1.1 TO/THU THUY CHNG TO/THI THUY [enter]

QP/GXB399/1*WSMDCI   [enter]

Ký tên : 6TUNG [enter]

Xác nhận : ER  [enter]

Sau khi thực hiện lệnh đổi tên booking sẽ chưa đổi ngay :

WSMDCI
1.1TO/THU THUY
1 VN 209E 21MAY S HANSGN HK1 0600 0810 /E
TKT/TIME LIMIT
1.TL30
PHONES
1.LTE0988865008
VN FACTS
1.SSR OTHS /ADV TKT BY 08APR17 1051HANVN OR WL BE CXLD
2.OSI PLS 1.1 TO/THU THUY CHNG TO/THI THUY
REMARKS
1.PVANHTHUY
RECEIVED FROM – TUNG
LTE.LTE4A6X 2251/06APR17 WSMDCI H

30 phút sau mở lại booking : 

WSMDCI
1.1TO/THI THUY
1 VN 209E 21MAY S HANSGN HK1 0600 0810 /E
TKT/TIME LIMIT
1.TL30
PHONES
1.LTE0988865008
VN FACTS
1.SSR OTHS /ADV TKT BY 08APR17 1051HANVN OR WL BE CXLD
2.OSI PLS 1.1 TO/THU THUY CHNG TO/THI THUY
REMARKS
1.PVANHTHUY
RECEIVED FROM – TUNG
LTE.LTE4A6X 2251/06APR17 WSMDCI H

Nghiệp vụ nâng cao (1S- SABRE)
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *