Blog

January 31, 2018

Bài 2 : Hướng dẫn đăng nhập và đăng xuất khỏi hệ thống Sabre

1 ,Truy cập hệ thống

EPR: Employee Profile Record – Mã đăng nhập của nhân viên

PCC: Pick-up city code – Mã của văn phòng tạo PNR/ xuất vé (Mỗi đại lý có 1 số PCC khác nhau)

Bước 1: Chọn Sign In/Out – Sign In

dangnhap1

Bước 2: Điền thông tin vào màn hình Sign In

dangnhap02

– Employee Number : EPR của nhân viên

– Password : Mật khẩu của EPR

– Airline Code / Suffix : A+2 ký tự cuối trong PCC của đại lý (Vd PCC: TTH, điền ATH)

– Duty code : Mức độ thẩm quyền truy cập hệ thống (có thể là -, 4, 5, 6, 7, 8, ¥,… tùy EPR)

– Designate Printers : Chọn nếu muốn cài đặt máy in để xuất vé

Sau đó nhấn  OK

Lưu ý: Nếu sign in sai password 3 lần, EPR sẽ bị khóa. Phải liên hệ nơi cấp password để kích hoạt lại EPR.

Nếu hệ thống hiển thị màn hình sau, chọn

dangnhap03

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị

abc07

2 Thoát khỏi hệ thống (Sign out)

Để duy trì tính bảo mật, bạn nên thoát khỏi hệ thống ngay khi rời khỏi máy tính

Bước 1: Chọn Sign In/Out – Sign Out

thoat1

Bước 2: Xác nhận thoát khỏi hệ thống

thoat2

 

Nghiệp vụ nâng cao (1S- SABRE)
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *