Blog

January 31, 2018

Bài 3 : Hướng dẫn đổi mật khẩu trong Sabre

Đổi mật khẩu

Hệ thống sẽ yêu cầu thay đổi mật khẩu khi:

Lần đầu tiên đăng nhập hệ thống

Định kỳ khoảng 90 ngày và sẽ hiện thị thông báo 10 ngày trước ngày đến hạn thay đổi ngay sau khi đăng nhập hệ thống

Nhân viên muốn đổi mật khẩu để bảo mật

Mật khẩu mới không được giống mật khẩu đang sử dụng hoặc 3 mật khẩu sử dụng trước đó.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn Sign In/Out – Change Password

doimk1

Bước 2: Điền thông tin EPR, mật khẩu cũ, mật khẩu mới

doimk2

Nghiệp vụ nâng cao (1S- SABRE)
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *