Blog

January 31, 2018

Bài 6 : Hướng dẫn đặt một booking cơ bản một người lớn, một hành trình trên màn hình vàng Sabre

Các bước cơ bản

Bài tập : Đặt một booking có 1 người lớn giới tính nam, hành trình Hà Nội – TP.HCM , chuyến bay lúc 14h

Sau khi đăng nhập thành công nhấn tổ hợp phím ALT + F2 để chuyển sang màn hình vàng

Bước 1 : Tìm hành trình

Bước 2 : Chọn hành trình phù hợp

Bước 3 : Điền thông tin khách hàng

Bước 4 : Điền số điện thoại

Bước 5 : Remark thông tin

Bước 6 : Lệnh time limit

Bước 7 : Ký tên và xác nhận

Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từng bước

Bước 1 : Chọn hành trình

Câu lệnh : 1-ngàythángkhởihành-hànhtrình

Ví dụ : Hành trình Hà Nội đi Sài Gòn ngày 24 tháng 4 năm 2017.
Câu lệnh lúc này sẽ là : >124APRHANSGN    [ENTER] 

Nếu  đã biết sẵn giờ bay muốn tìm. Có thể gõ thêm time để tìm nhanh hơn.
Ví dụ : Hành trình Hà Nội đi Sài Gòn ngày 24 tháng 4 năm 2017 vào lúc 19h00 tối.
Câu lệnh lúc này sẽ là : >124APRHANSGN1900      [ENTER] 

sabre1

Sau khi gõ lệnh màn hình hiển thị mỗi lần 6 khung giờ được chú thích ở ảnh trên.

Các bạn chú ý các hạng từ thấp đến cao sẽ được hiển thị từ dưới lên trên, từ phải sang trái,

Vd : như hình trên : Chuyến bay ở hàng thứ 6, hạng thấp nhất là R N Q L …. J C

Nếu chưa chọn được khung giờ muốn đặt có thể dùng lệnh : 1*     [ENTER]  để chuyển sang trang khác

sabre2

Khi đã chọn được giờ muốn đặt dụng lệnh 1*c    [ENTER] để hiển thị các hạng giá rẻ

sabre3

Bước 2 chọn hành trình

Ví dụ : Muốn đặt 1 chỗ hàng thứ 6, hạng E, giờ : 14h00 – 16h10

Lệnh : 0-chỗ cần đặt-hạng cần đặt-số dòng chuyến bay muốn đặt

VD : 01E6     [ENTER] 

MÀN HÌNH HIỂN THỊ

1 VN 239E 24APR M HANSGN SS1 1400 1610 /E
DEP-TERMINAL 1 ARR-TERMINAL 1
HDQRMVN LBMH2017 HANSGN D
>

sabre4

Muốn xem giá của hành  trình đó. Dùng lệnh quote giá : >WP

sabre5

1 345 000 Là số tiền bạn phải trả

Bước 3 Điền tên khách hàng

Dùng lệnh : >-HỌ/TÊN KHÁCH GIỚI TÍNH ( NGƯỜI LỚN)

Sau mỗi lần dùng lệnh mà có dấu “ * ’’ như trong hình tức là đã thêm tên khách thành công.

VD : >-TRAN/VAN TUNG MR      [ENTER] 

Bước 4: Add số điện thoại:

Câu lệnh: 9SĐT

Ví dụ: SĐT của khách là: 0988865008
Câu lệnh lúc này sẽ là: >90988865008     [ENTER] 

Bước 5: Remark thông tin tên PV hoặc tên khách của bạn:

Ví dụ: Tên PV của bạn là PV Ánh Thủy.

Câu lệnh lúc này sẽ là : >5PVANHTHUY        [ENTER] 

Bước 6: Trường hiện time limit  (mặc định)

Câu lệnh: >8TL30      [ENTER]

Bướ 7 : Ký tên và xác nhận

Câu lệnh : 6Tên

Xác nhận :  ER

Kết thúc  : IR

VD : 6TUNG     [ENTER]

ER      [ENTER]

IR       [ENTER]

KẾT THÚC 

sabre6

Nghiệp vụ nâng cao (1S- SABRE)
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *