Blog

January 31, 2018

Bài 7 : Hướng dẫn xuất vé một người lớn một hành trình trên màn hình vàng Sabre

Xin hướng dẫn anh chị các bước cơ bản để xuất một booking một người lớn, một hành trình trên màn hình vàng của 1 S

Các bước cơ bản

Bước 1 :  Mở booking 

Bước 2 : Quote giá và lưu giá

trong bước này có thể kiểm tra xem còn giá thấp hơn ko

Bước 3 : Các thao tác xuất vé

Bước 4 :  Ký tên và xác nhận

Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước

Bước 1 :  Mở booking

Vào màn hình vàng dùng lệnh *booking cần xuất

có thể tự gõ ký tự hoặc copy dùng phím Shift + insert để pate code đó vào

VD : *MIYYOA

xuatve1

Bước 2 : Quote giá và lưu giá

1, Quote giá :  Lệnh : WP

Màn hình hiển thị giá, thuế, phí để tham khảo . TTL là tổng giá phải trả.

xuatve2

Sau đó đến bước lưu giá vừa Quote, lệnh : PQ

xuatve3

Bước 3 : Các thao tác xuất vé

1, Vào menu F4

xuatve4

2 , Nhấn Shift + F1 hoặc click vào issue Ticket Shift + F1

xuatve5

Sau đó màn hình hiển thị như sau thì nhấn OK

xuatve6

Sau đó màn hình hiển thị như sau thì nhấn OK

xuatve7

Sau đó màn hình hiển thị như sau thì nhấn tổ hợp phím : ALT +” =” để trở lại màn hình vàng

xuatve8

Bước 4 Ký tên và xác nhận

Lệnh : 6Ten [enter]

Xác nhận  : ER  [enter]

Kết thúc : IR  [enter]

Sau khi kết thúc , màn hình hiện thị mặt booking với số vé TE là bạn đã xuất vé thành công

xuatve9

Nghiệp vụ nâng cao (1S- SABRE)
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *