Blog

January 31, 2018

Bài 8 : Hướng dẫn Void vé trên màn hình vàng Sabre

Xin hướng dẫn anh chị các bước cơ bản để Void vé trên màn hình vàng của 1 S

Các bước cơ bản

Bước 1 :  Mở booking 

Bước 2 : Lệnh void vé

Bước 3 :  Ký tên và xác nhận

Bước 4 : Xóa hành trình

Bước 4 : Kiểm tra tình trạng số vé

Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước

Bước 1 :  Mở booking

Vào màn hình vàng dùng lệnh *booking cần void

có thể tự gõ ký tự hoặc copy code sau đó dùng phím Shift + insert để pate code đó vào

VD : *MIYYOA

void1

Bước 2 : Lệnh void vé

Câu lệnh :  WV + thứ tự số vé  (2 lần)

Ví dụ  : Số vé vấn void là  : 2.TE 7382439207078      . Thứ tự số 2

Lệnh : WV2  [enter]       WV2  [enter]

void2

Bước 3 : Ký tên và xác nhận

Lệnh :

6Ten

Xác nhận : ER

Kết thúc : IR

Sau khi khi xác nhận, màn hình hiển thị số vé tình trạng *VOID* là vé của bạn đã được void thành công

void4

Để chắc chán số vé đã được VOID dùng lệnh *TR + thứ tự số vé đó để xem tình trạng số vé

VD trong bài số vé thứ 2 nhấn : *TR2  [enter]

void6

Như vậy số vé đã void thành công

Bước 4 Xóa hành trình

Sau khi void vé thành công bạn cần xóa hành trình để tránh VNA phạt nghiệp vụ

Lệnh xóa hành trình :

– Xóa toàn bộ hành trình : XI

– Xóa hành trình thứ 1 : X1

– Xóa hành trình thứ 2 : X2

Xác nhận  : ER

Kết thúc : IR

Màn hình hiển thị NO ITIN là bạn đã xóa hành trình thành công

void5

Nghiệp vụ nâng cao (1S- SABRE)
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *