Blog

January 31, 2018

Bài 9 : Hướng dẫn đặt vé khứ hồi trên màn hình vàng Sabre

Bài này chúng tôi sẽ dạy anh chị các bước cơ bản để đặt một booking khứ hồi.

Các bước cơ bản :

Bước 1 : Tìm hành trình chiều đi

Bước 2 : Chọn chỗ chiều đi

Bước 3 : Tìm hành trình chiều về

Bước 4 : Chọn chỗ chiều về

Bước 5 : Nhập thông tin họ tên, giới tính khách hàng

Bước 6 : Nhập số điện thoại

Bước 7 : Remarks thông tin

Bước 8 : Lệnh time limit 

Bước 9 : Ký tên và xác nhận

Chúng ta sẽ làm chi tiết từng bước.

Ví dụ :  Đặt hành trình 1 người lớn . Đi ngày 25/05 về ngày 29/05 Hành trình Hà Nội – TP .HCM

Bước 1 : Tìm hành trình chiều đi

Câu lệnh : 125MAYHANSGN

vekh01

Dùng lệnh 1* để xem khung giờ khác

Dùng lệnh 1*c để hiển thị các hạng giá rẻ hơn

vekh02

Bước 2 : Chọn chỗ chuyến đi

Ví dụ  : 1 Người lớn, hạng E , dòng 6, chuyến bay lúc 14h00

Dùng lệnh :  01E6

Màn hình sẽ hiển thị chỗ bạn đã chọn

vekh03

Bước 3 Tìm chuyến bay chiều về

Tiếp theo dùng lệnh để tìm chuyến bay chiều về

Câu lệnh :  1R Ngày về

Ví dụ trong bài về ngày 29 / 05

Lệnh :  1R29MAY

Cũng như chọn chiều đi, 1*, và 1*c để hiển thị thêm các khung giờ và các hạng.

vekh04

Bước 4 : Chọn chỗ chiều về

Chọn chiều về : 01e6

nếu màn hình nhiều thông tin có thể dùng lệnh *a để rút gọn lại

vekh05

Bước 5 Nhập tên và giới tính khách hàng

Lệnh : -TRAN/VAN TUNG MR [ENTER]

Bước 6 : Nhập số điện thoại 

Lệnh 90988865008 [ENTER]

Bước 7 : Remarks thông tin

Lệnh 5thongtin . Vd : 5PVANHTHUY [ENTER]

Bước 8 : Lệnh gọi time limit

Lệnh : 8TL30 [ENTER]

Bước 9 : Ký tên và xác nhận

Ký tên : 6Ten . VD : 6TUNG [ENTER]

Xác nhận : ER [ENTER]

Kết thúc lệnh : IR [ENTER]

Booking vừa đặt thành công có 2 hành trình, số 1 và số 2

vekh06

Nghiệp vụ nâng cao (1S- SABRE)
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *