Nghiệp vụ nâng cao (1S- SABRE)

January 31, 2018

Bài 10 : Hướng dẫn đặt và xuất booking có 1 người lớn và 1 trẻ em trên màn hình vàng sabre

Bài này sẽ hướng dẫn anh chị các bước cơ bản để đặt booking có người lớn và trẻ em Các anh chị chú ý : Tính từ ngày sinh của trẻ em đến ngày bay phải dưới 12 tuổi . Đặt người lớn trước, trẻ em sau Bài tập : Đặt và xuất 1 booking có 1 người lớn (NAM) […]

Nghiệp vụ nâng cao (1S- SABRE) 0 Comment
  • 1
  • 2