February 2, 2018

Đặt chỗ

Câu 1: Yêu cầu cập nhật thông tin GTTT của khách vào booking:

Khi đặt chỗ, xuất vé đề nghị các đại lý cập nhật đầy đủ thông tin GTTT, thông tin CHD và INF, thông tin khách VIP/CIP, khách hàng thường xuyên theo quy định để tránh bị sử dụng nhầm vé và làm căn cứ xem xét hỗ trợ các vấn đề ngoài quy định.

Câu 2: Khuyến cáo lỗi giữ chỗ khống

Theo quy định xử lý đại lý vi phạm lỗi nghiệp vụ đặt chỗ và xuất/xử lý vé (mã lỗi RES11, công văn 4346/TCTHK-CNMB ngày 17/07/2015), nhân viên Đại lý đặt giữ chỗ khống sẽ bị treo EPR trong 03 tháng, hạn chế quota sale (2 lệnh bán/PNR) toàn Đại lý trong một tuần, siết chặt thời hạn lấy vé của tất cả các PNR do đại lý đặt trong 01 tháng.

Câu 3: Nghiêm cấm modify booking khi chuyến bay đã đóng chuyến (stop booking)

Đại lý và các phòng vé tuyệt đối không được modify booking (huỷ chỗ, đổi tên, huỷ vé,..) khi khách đã check in và chuyến bay đã đóng chuyến (quyền kiểm soát thuộc về các đơn vị chịu trách nhiệm tại sân bay).

Câu 4: Đặt chỗ cho khách VIP/CIP:

– Cập nhật đầy đủ chức danh của khách VIP vào mục OSI trong PNR

– Nếu có chặng bay quốc tế bất kỳ thì thông tin về khách VIP nhất thiết phải được thông báo vào PNR bằng tiếng Anh.

– Nếu trong hành trình của khách có ít nhất một chặng bay của hãng hàng không khác thì nhân viên đặt chỗ có trách nhiệm kiểm tra lại

với hãng hàng không liên quan để đảm bảo chắc chắn rằng khách đãthực sự có chỗ trên hệ thống của hãng hàng không đó.

Đồng thời cập nhật đủ thông tin OSI VIP vào VN FACTS đối với các chặng bay trên VN và vào GENERAL FACTS đối với các chặng bay trên hãng khác theo qui định.

– Hàng ngày đại lý có trách nhiệm xử lý Queue 333 của PCC mình để xác định khách VIP như sau:

+ Nếu khách thuộc đối tượng VIP: cập nhật thông tin VIP theo quy định vào PNR. Sau đó chuyển PNR vào Queue HDQ333.

+ Nếu khách không thuộc đối tượng VIP, cập nhật thông tin vào PNR như sau:

VN FACTS

1.OSI VN CHECKED – NOT VIP/GQWVN

Trong đó:

+ OSI VN CHECKED – NOT VIP: thông tin xác nhận khách không thuộc đối tượng VIP

+ GQWVN: Mã đại lý xác nhận thông tin (PCC xác nhận thông tin)

– Nếu chưa hoặc không xác định được: cập nhật thông tin chưa xác định như ví dụ sau:

VN FACTS

1. OSI VN UNINDENTIFIED/GQWVN

Trong đó:

+ OSI VN UNINDENTIFIED: Thông tin chưa xác định

+ GQWVN: Mã đại lý xác nhận thông tin (PCC xác nhận thông tin)

Câu 5: Vì sao đặt chỗ có chặng bay OAL (other airline) không ack code trên OAL về booking của VN?

– Thực tế, VN chỉ có hợp đồng trao đổi mã đặt chỗ với một số hãng hàng không khác.

Vì vậy, khi đặt chỗ trên các chuyến bay của hãng hàng không không có trao đổi mã đặt chỗ với VN thì sau khi kết thúc, sẽ không có code đặt chỗ trên OAL đó ack về PNR của VN.

Khi đặt chỗ trên các hãng này, bắt buộc phải chuyển đổi action code SS thành NN.

– Tra cứu danh sách các hãng trao đổi mã đặt chỗ với VN tại PHỤ LỤC 2B, chương 2, Quy định đặt chỗ hành khách.

Câu 6: Cách tạo chặng bay thông tin INBOUND và OUTBOUND do hãng khác khai thác?

F1 -> Shift+F1 -> điền thông tin chuyến bay sao cho kết thúc hệ thống hiển thị:

1 AF6152Y 20APR M ORYTLS HK2 0615 0725 *A01 /E

hoặc

2 AF6152Y 20APR M PARTLS HK2 0615 0725 *NEFGTW

Trong đó:

+ AF6152Y 20APR M ORYTLS HK2 : thông tin chuyến bay nối chuyến

+ Dấu * : ký hiệu chặng bay nối chuyến

+ A01, NEFGTW: sign-in nhân viên, hoặc mã đặt chỗ trên AF.

Câu 7: Khi cần sửa tên khách theo quy định cho phép, đại lý cần làm gì?

a. Đối với PNR hoàn toàn do VN khai thác:

– Remark tên đúng của khách vào trường 5H-

VD: 5H-RQ CORR NAME PAX 2.1NGUYEN/THI THU HA MS

– Sau đó đẩy PNR vào Q398 bằng lệnh: QP/GQW398/0

– Đối với trường hợp đã xuất vé thì tiến hành đổi vé (reissue) ghi rõ lý do đổi vào ô “ENDORS”:EXC TO CORRECT NAME. Vé mới có điều kiện hạn chế và chi tiết của vé gốc.

Không thu chênh lệch giávà TFC/phụ thu phát sinh. (Quy định tính giá và xuất chứng từ vận chuyển hành khách, chương 5, mục 5.1.6).

b. Đối với PNR có hãng khác tham gia: chỉ sửa được tên bằng cách đặt lại chỗ sang PNR khác. VN chỉ hỗ trợ confirm chuyển chỗ sang PNR các chặng bay do VN khai thác.

Câu 8: Xử lý chỗ khi khách sử dụng vé trái trình tự:

– Hiện tại hệ thống đang quét và hủy tự động tất cả các booking đã từng bị no-show. Vì thế, khi tiếp nhận yêu cầu sử dụng vé trái trình tự thì:

+ Nếu booking chưa bị no-show: đại lý hủy chỗ và gửi yêu cầu đóng nogo vé theo quy định.

+ Nếu booking đã bị no-show: đại lý gửi y/c đóng nogo vé và liên hệ với bộ phận KSCB để xin hỗ trợ confirm lại sang booking khác, tránh bị hệ thống hủy chỗ của khách.

Câu 9: Trường hợp time limit trong PNR không trùng với điều kiện giá vé?

Hiện nay, hệ thống đang set time limit tự động. Có một số trường hợp time limit trong PNR khác với điều kiện xuất vé của giá áp dụng. Khi đó, sẽ áp dụng time limit chặt nhất. Vậy đại lý cần lưu ý kiểm trathời hạn xuất vé cho đúng.

Câu hỏi thường gặp
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *