Blog

February 2, 2018

Dịch vụ Hành lý đặc biệt

Câu 1: Nơi tiếp nhận đăng ký HLĐB của khách ở đâu?

– Tại các phòng vé chi nhánh, tổng đại lý của HKVN qua mail hoặc trực tiếp. Đối với CNMB, đại lý/khách có thể liên hệ qua bộ phận Telephone Sales: Tel: 04.38320320, địa chỉ mail:booking.nro@vietnamairlines.com hoặc đến trực tiếp phòng vé chi nhánh miền Bắc tại 25 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

– Lưu ý: Nguyên tắc chấp nhận vận chuyển khách sử dụng DVĐB/HLĐB khi có OAL tham gia:

VN chỉ chấp nhận dịch vụ khi dịch vụ trên OAL được chấp nhận.

+ Trường hợp VN là hãng tham gia (vé hiển thị VN*, nhưng do OAL khai thác): nhân viên phòng vé VN sẽ gửi yêu cầu lên Ban DVTT xin xác nhận, sau đó sẽ báo kết quả cho khách.

+ Trường hợp vé hiển thị là OAL và OAL là hãng khai thác:

· Nếu hệ thống cho phép đặt dịch vụ: nhân viên phòng vé sẽ đặt dịch vụ cho tất cả các chặng bay khách yêu cầu. Khi có kết quả sẽ thông báo cho khách. Trường hợp dịch vụ trên OAL được chấp nhận, khách sẽ tự liên hệ với OAL để trả phí dịch vụ (nếu có).

· Hệ thống không cho phép đặt dịch vụ trên OAL: nhân viên phòng vé hướng dẫn khách tự liên hệ với OAL, yêu cầu OAL đặt dịch vụ chặng bay trên OAL và gửi mail xác nhận cho VN theo địa chỉ do nhân viên VN cung cấp.

Câu 2: Nơi xin giấy kiểm dịch để vận chuyển hài cốt ở đâu?

– Hài cốt phải có giấy phép kiểm dịch của cơ quan y tế cấp tỉnh hoặc thành phố.

Câu 3: Những HLĐB nào được tính vào tiêu chuẩn hành lý miễn cước?

Theo Quy định PVHK và QĐ Tính giá và xuất chứng từ vận chuyển áp dụng từ 01/07/2015, Xe đạp (BIKE) và Hành lý cồng kềnh (BULKY) được tính vào tiêu chuẩn HLMC và áp dụng mức giá Hành lý tính cước thông thường.

Lưu ý: Khách không được mua Hành lý trả trước để trả cho phần trọng lượng bị quá của BIKE và BULKY.

Câu hỏi thường gặp
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *