February 2, 2018

Đổi vé

Câu 1: Thay đổi đặt chỗ chặng bay nội địa đầu tiên với hành trình kết hợp nội địa và quốc tế?

–          Trong trường hợp vé có chặng nội địa nối chuyến quốc tế, biểu giá cho phép thay đổi chặng bay nội địa miễn phí. Tuy nhiên, nếu chặng nội địa này là chặng vận chuyển đầu tiên của hành trình thì đại lý phải đổi lại vé (exchange) cho dù có phát sinh chênh lệch hay không, tính lại giá bằng cách sử dụng giá tại thời điểm thực hiện thay đổi. (tham khảo chi tiết hướng dẫn tại chương 5, mục 5.1 và 5.3, Quy định tính giá và xuất chứng từ vận chuyển HK)

Câu 2: Khách đổi vé nâng hạng trường hợp nào mất phí RBK, trường hợp nào miễn phí RBK?

–          Trường hợp nâng hạng đặt chỗ trong cùng hạng dịch vụ, khách phải trả RBK và chênh lệch giữa giá cũ và mới.

–          Trường hợp khách nâng hạng dịch vụ lên hạng Phổ thông đặc biệt hoặc Thương gia sẽ được miễn phí RBK (mục 5.4.2, chương 5, QĐ tính giá và xuất chứng từ vận chuyển hành khách).

Câu 3: Thay đổi vé trong trường hợp vé gốc xuất tại đại lý nhưng đã được xử lý thay đổi tại các VPCN như thế nào?

–          Đại lý/khách liên hệ văn phòng chi nhánh khu vực để được xử lý vé.

Câu 4: Đổi vé lần 2, vé gốc xuất trên 1B hệ thống không hiển thị được các chặng bay gốc phải xử lý thế nào?

–          Tại màn hình 10, chọn “Additional flown segment” sau đó điền thông tin các chặng đã bay vào màn hình 15 và tiếp tục làm như bình thường.

Câu 5: Nguyên tắc khi thay đổi vé hoàn toàn nội địa xuất tại VN do các đại lý trực tuyến (WA), trên website (WB) và đại lý truyến thống xuất:

–          Giá mới phải cùng kênh bán, cùng đối tượng với giá vé ban đầu.

–          Khi thay đổi vé theo hình thức đổi vé (exchange) hoặc xuất lại vé (reissue) phải đảm bảo đồng thời:

+ Giá vé mới ngang bằng hoặc cao hơn giá vé gốc; và

+ Tổng thuế phí (không bao gồm phí đổi RBK/RTE/EXT) của vé mới ngang bằng hoặc cao hơn tổng thuế phí của vé gốc.

–          Chặng bay mới phải có hạng đặt chỗ với thứ tự ưu tiên ngang bằng hoặc cao hơn hạng đặt chỗ của chặng bay trên vé gốc.

Câu hỏi thường gặp
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *