TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Xem Báo cáo
  1. Báo cáo cung cấp thông tin số liệu về các  giao dịch Xuất vé hoặc Voide vé
otm89

updateotm4

Quý khách có thể lựa chọn xuất excel theo thời gian của từng đại lý cấp 2 hoặc tất cả các đại lý theo nhu cầu.

Bước 1: Lựa chọn Đại lý cần xem báo cáo

Bước 2: Lựa chọn thời gian báo cáo

Bước 3: Ấn Xuất Excel, file excel sẽ được tự động tải về máy tính.

Nếu không cần xuất ra file Excel, chỉ Lựa chọn đại lý và thời gian xem báo cáo rồi ấn tìm kiếm.

2. Đối soát dữ liệu VNA: thể hiện thời gian thực hiện các giao dịch liên quan đến quỹ (ký quỹ, xuất vé, void vé) của một hay tất cả các đại lý cấp 2.

otm103

Bước 1: Lựa chọn thời gian cần đối soát

Bước 2: Ấn Kiểm tra trên hệ thống VNA để thực hiện đối soát

3. Lịch sử xuất vé: cho phép người dùng kiểm tra lịch sử xuất vé của đại lý, bao gồm xuất vé thành công và xuất vé lỗi. Kiểm tra được nguyên nhân dẫn đến xuất vé lỗi.

otm104