TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Cách xử lý các nghiệp vụ ký quỹ

1. Tổng hợp ký quỹ

Mục “Tổng hợp ký quỹ” có thể giúp bạn theo dõi được Số tiền đã ký quỹ, số chứng từ, người tạo, tên công ty, ngày tháng theo dõi v.v.. Chọn khoảng thời gian cần theo dõi.

otm86

Bước 1: Vào Báo cáo chọn

Bước 2: Chọn Tổng hợp ký quỹ

Bước 3: Chọn Tất cả các Đại lý cấp 2 hoặc Đại lý nào muốn kiểm tra

Bước 4: Chọn khoảng thời gian muốn theo dõi

Bước 5: Điền số chứng từ cần tìm kiếm (nếu có)

Bước 6: Ấn otm88

2. Tổng hợp giao dịch

Mục “Tổng hợp giao dịch” thể hiện thời gian thực hiện các giao dịch liên quan đến quỹ (ký quỹ, xuất  vé, void vé) của một hay tất cả các đại lý cấp 2.

otm90

Bước 1: Chọn Đại lý cần xem

Bước 2: Chọn khoảng thời gian cần xem

Bước 3: Chọn số chứng từ cần xem

Bước 4: Ấn  để thực hiện

3. Thêm ký quỹ Đại lý
otm91

Bước 1: Chọn Đại lý cần ký quỹ

Bước 2: Chọn Ngày thực hiện ký quỹ

Bước 3: Nhập số tiền ký quỹ (không sử dụng dấu chấm “.” hoặc dấu phẩy “,” như: 5000000, 10000000,…)

Bước 4: Nhập số chứng từ ký quỹ

Bước 5: Nhập thông tin diễn giải

Bước 6: Ấn Thực hiện để kết thúc việc ký quỹ

Lưu ý: chỉ có tài khoản Quản trị của Đại lý cấp 1 mới có quyền thêm ký quỹ.

4. Số dư ký quỹ

Mục “Số dư ký quỹ” cung cấp số dư tài khoản còn lại của các Đại lý cấp 2.

otm92

Để bổ sung ký quỹ cho Đại lý cấp 2, Đại lý cấp 1 thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào Số dư ký quỹ

Bước 2: Ấn Thêm số Dư Đại lý  để bổ sung ký quỹ của Đại lý

Hệ thống sẽ dẫn đến trang “Cập nhật Kí quỹ Đại lý”, Đại lý cấp 1 có thể thêm số ký quỹ

otm93

Lưu ý:

– Nếu số tiền kí quỹ của Đại lý dưới 5.000.000đ thì hệ thống sẽ gửi thông báo chú ý cần bổ sung thêm tiền kí quỹ

otm94– Tài khoản Quản trị và tài khoản Xuất vé của Đại lý cấp 2 có thể xem được số dư của Đại lý của mình được thể hiện ở góc trái màn hình, ở logo của Đại lý.

otm96