TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Cách Hủy đặt chỗ
otm67

 

Bước 1: Vào Nghiệp vụ VNAirlines

Bước 2: Chọn Hủy đặt chỗ

Bước 3: Điền mã đặt chỗ vào ô trống để mở lại booking

 

otm68

 

Bước 4: Thông tin chi tiết của mã đặt chỗ được thể hiện. Nếu chắc chắn hủy thì ấn Thực hiện Hủy

 

 

 

 

Sau khi chọn thao tác thành công, hệ thống sẽ trả về một thông báo Hủy đặt chỗ thành công.

otm69