TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Cách thêm em bé vào booking VNA

Bước 1: Nhập mã điển chỗ vào ô trống

Bước 2: Vào “Tùy sửa đặt chỗ” chọn “Thêm em bé”

Bước 3: Ấn otm48b

otm51

 

Bước 4: Điền thông tin đầy đủ của em bé
(Giới tính, họ tên đầy đủ, ngày sinh và đi cùng ai)

Bước 5: Ấn Thực hiện thêm Em bé

 

 

 

 

Sau khi thêm thành công, hệ thống sẽ trả về thông báo việc thực hiện thêm em bé thành công

otm52