TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Cách thêm hành trình vào booking

otm10

 

Bước 1: Nhập mã đặt chỗ

Bước 2: Chọn thêm hành trình

Bước 3: Ấn otm48b

otm46

 

Bước 4: Nhập thông tin hành trình muốn thêm (Điểm đi, điểm đến, ngày bay)

Bước 5: Ấn Tìm kiếm hành trình

Lưu ý: chỉ được thêm từng hành trình một.

otm47

 

 

Bước 6: Kiểm tra thông tin chuyến đi và chọn hành trình bạn muốn đi.

Bước 7: Sau đấy Ấn thêm hành trình

 

 

 

Sau khi thêm thành công, hệ thống sẽ trả về thông báo việc thực hiện thêm hành trình thành công

otm48