TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Cách thêm Hành trình vào booking

otm61

 

Bước 1: Nhập mã điển chỗ vào ô trống.

Bước 2: Vào “Tùy chọn sửa đặt chỗ” chọn mục xóa hành trình.

Bước 3: Ấn otm48b

otm62

 

Bước 4: Tích vào Hành trình muốn xóa

Bước 5: Ấn vào Xóa Hành trình này để kết thúc

 

 

 

 

 

Sau khi chọn thao tác thành công, hệ thống sẽ trả về một thông báo xóa Hành trình thành công.

otm63