TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Cách chỉnh sửa Thông tin đại lý

otm112

Bước 1: Vào Thông tin Đại lý
Bước 2: Chọn Thay đổi Thông tin
Bước 3: Điền thông tin cần thay đổi
Điền thông tin Sign in (code xuất) của Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar và PCC của 1G.

Đối với Sign in của Vietnam Airlines, cần cấu hình riêng 2 sign in Đặt chỗ và Xuất vé để nhằm giảm thiểu các lỗi trong quá trình xuất vé (Ví dụ: khi một đại lý đang thực hiện Xuất vé chưa xong nhưng một đại lý cùng lúc thực hiện Đặt chỗ và vẫn dùng chung SI).

otm110
Bước 4: Ấn Lưu lại để kết thúc thay đổi
Lưu ý: Mã đại lý và Tên đăng nhập không thể thay đổi được.