TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Thông tin đại lý cấp 2

1. Thêm mới đại lý cấp 2:

otm19

Bước 1: Vào Thông tin Đại lý
Bước 2: Chọn Đại lý cấp 2
Bước 3: Click vào phần otm24
Bước 4: Điền thông tin Đại lý cấp 2
Bước 5: Ấn Lưu lại để kết thúc

Lưu ý:
– Địa chỉ: không quá 50 ký tự, viết tắt hoặc không viết các danh từ chung chỉ đơn vị hành chính như phường, quận, thành phố…
Ví dụ: Số 66 ngõ 58 Đào Tấn,Ba Đình,Hà Nội
– Điện thoại/Fax: không dùng dấu cách giữa các số
– Email: không sử dụng các ký tự đặc biệt như / ,  – , _
– Để thực hiện chức năng “Xuất vé”, Đại lý cấp 1 cần tạo thêm tài khoản Đại lý cấp 2 và thêm Kí quỹ Đại lý để có thể xuất vé.
– Các thông tin của Đại lý cấp 2 cần được điền đầy đủ để có thể thực hiện được chức năng đặt và xuất vé.

2. Chỉnh sửa thông tin đại lý cấp 2

otm23

Bước 1: Vào Thông tin Đại lý
Bước 2: Chọn Đại lý cấp 2
Bước 3: Ấn vào 1463411774_document-edit_basic_blue để chỉnh sửa thông tin Đại lý hoặc thay đổi trạng thái Hoạt động/Tạm ngưng
Bước 4: Ấn Lưu lại để kết thúc