TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Danh sách người dùng

1. Thêm mới người dùng

otm27

Bước 1: Vào Thông tin Đại lý
Bước 2: Chọn Danh sách người dùng
Bước 3: Click vào
Bước 4: Lựa chọn Đại lý trực thuộc (Đại lý cấp 1 hoặc đại lý cấp 2)
Bước 5: Điền thông tin người dùng.
– Tên đăng nhập và Mật khẩu để đăng nhập vào trang xuatve.maybay.net
Bước 6: Lựa chọn quyền hạn cho người dùng (Quản trị /Xuất vé/Đặt giữ chỗ)
Bước 7: Ấn Lưu lại để kết thúc.

* Quyền hạn của từng đối tượng:

otm35

 

– Đặt giữ chỗ: người dùng chỉ được phép truy cập vào phần Đặt giữ chỗ, nghiệp vụ chỉnh sửa booking và mở các mã đặt chỗ Vietjet và Jetstar của Đại lý cấp 2 trực thuộc.

 

otm36

 

– Xuất vé: người dùng được phép truy cập vào mục Đặt giữ chỗ, các nghiệp vụ chỉnh sửa booking, xuất và void vé Vietnamairlines, Vietjet, Jetstar, xem và export Báo cáo Xuất vé, Báo cáo Void vé ra file excel của Đại lý cấp 2 trực thuộc.

 

 

otm34

 

– Quản trị: người dùng được phép thực hiện đầy đủ các chức năng Đặt giữ chỗ, các nghiệp vụ booking, xuất vé, Báo cáo, thay đổi thông tin đại lý của Đại lý cấp 2 trực thuộc.

 

 

2. Chỉnh sửa người dùng

otm28

Bước 1: Vào Thông tin Đại lý
Bước 2: Chọn Danh sách người dùng
Bước 3: Ấn vào 1463411774_document-edit_basic_blueđể chỉnh sửa thông tin người dùng hoặc phân quyền Đặt giữ chỗ/Xuất vé/Quản trị
Bước 4: Ấn Lưu lại để kết thúc