TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Cách xử lý vé Vietjet – Jetstar
  1. Xem thông tin đặt chỗ

otm82

Bước 1: Chọn Mở mã đặt chỗ Vietjet/Jetstar

Bước 2: Nhập mã PNR cần xem thông tin

Bước 3: Ấn Xem Thông tin Vé để kết thúc

Sau khi thành công, hệ thống sẽ trả về thông tin của mã đặt chỗ cần tìm.

otm83

2. Xuất vé Vietjet/Jetstar

otm98

Bước 1: Nhập mã PNR cần xuất, lựa chọn hãng xuất vé là Vietjet hay Jetstar.

Bước 2: Kiểm tra lại thông tin khách hàng, hành trình, giá và thuế phí.

Bước 3: Ấn Xuất vé để hoàn thành việc xuất vé.

updateotm8

3. Tách khách Vietjet

otm108

Bước 1: Nhập mã PNR cần tách

Bước 2: Ấn Xem danh sách khách để kiểm tra lại thông tin danh sách khách trong booking

Bước 3: Tích √ vào tên khách muốn tách

Bước 4: Click Tách khách để thực hiện.

4.  Đổi thông tin HK Vietjtet: dùng để thay đổi một số thông tin của hành khách trên booking của Vietjet.

otm109
Bước 1: Nhập mã PNR cần thay đổi thông tin

Bước 2: Ấn Xem danh sách khách để kiểm tra lại thông tin hành khách

Bước 3: Lựa chọn tên hành khách cần sửa thông tin

Bước 4: Sau khi sửa xong thì ấn Cập nhật để lưu chỉnh sửa