GuideOTM – Hướng dẫn sử dụng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Để sử dụng phần mềm hiệu quả, người quản lý cần thực hiện thứ tự các bước sau:

– Nhập thông tin Sign In trong phần thay đổi thông tin (tham khảo phần  hướng dẫn thay đổi thông tin đại lý)

thaydoithongtin– Tạo đại lý cấp 2 (Tham khảo phần hướng dẫn đại lý cấp 2)

f2Tạo người dùng mới thuộc đại lý cấp 2 đó (Tham khảo phần hướng dẫn danh sách người dùng)

userThêm ký quỹ cho đại lý cấp 2 (tham khảo phần hướng dẫn thêm ký quỹ)

ky-quyĐăng nhập User vừa tạo và thực hiện đặt chỗ, xuất vé
– Tài khoản admin chỉ sử dụng để quản lý báo cáo, thêm ký quỹ, không sử dụng để thao tác xuất vé, void vé.

– Chú ý quan trọng: Cuối ngày khoảng 22h cần kiểm tra mục đối soát dữ liệu VNA để kiểm tra số vé ẩn (tham khảo phần hướng dẫn đối soát VNA)