TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Cách cấu hình Cổng Thanh toán trực tuyến

demo60

– Người dùng điền đầy đủ thông tin của cổng Thanh toán Onepay cung cấp

– Ấn Kích hoạt cổng thanh toán.

– Ấn Cập nhật để sử dụng sản phẩm.