TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Cách cài đặt tùy biến giao diện tìm kiếm chuyến bay của các hãng hàng không

I. Tùy biến Form tìm kiếm và Gửi Request sang hệ thống của MAYBAY
Gọi hàm Ajax POST đến URL : http://ibev2.maybay.net/ModuleRequest.ashx

Tên tham sốDữ liệuMô tả
AdtintSố người lớn
ChdintSố trẻ em
InfintSố em bé
DepartureStringMã sân bay đi, ví dụ HAN
DepartureDateString (dd/MM/yyyy)Ngày đi, ví dụ: 20/08/2016
DestinationStringMã sân bay đến, ví dụ SGN
ReturnDateString (dd/MM/yyyy)Ngày về, ví dụ: 28/08/2016
ItineraryType1 hoặc 21 là hành trình 1 chiều
2 là hành trình khứ hồi
FnString: searchTham số và giá trị bắt buộc
languageCodeString: vi-VNTham số và giá trị bắt buộc
mString: searchboxTham số và giá trị bắt buộc
productKeyString - Productkey của Đại lý đăng ký

Sau khi thực hiện thành công, redirect trình duyệt sang đường dẫn do hệ thống trả về.
Code mẫu:

$(document).ready(function () {
$.post("http://ibev2.maybay.net/Modulerequest.ashx",
{
Adt: 1,
Chd: 0,
Departure: "HAN",
DepartureDate: "18/08/2016",
Destination: "SGN",
Inf: 0,
ItineraryType: 1,
ReturnDate: "21/08/2016",
fn: "search",
languageCode: "vi-VN",
m: "searchbox",
productKey: "PRODUCT-KEY-HERE"
},
function (data, status) {
var ref = $.parseJSON(data);
window.location = ref.Data;
});
});