TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Cách cài Phí dịch vụ
demo50

Giao diện của mục Thêm Phí Dịch vụ

Bước 1: 

demo53

Các nhóm hãng Hàng không

– Lựa chọn các nhóm trong Phân nhóm như: BSP, Vietnamairlines, Hãng giá rẻ, Loại khác.

* BSP: các hãng Hàng không có đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam
Hãng giá rẻ: Vietjet, Jetstar
Loại khác: các hãng Hàng không không thuộc ba nhóm trên

 

Bước 2:

demo54

Các loại hành trình

 

– Lựa chọn Loại hành trình để chọn khu vực như: Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ…

* SOTO: là hành trình có đường bay xuất phát từ ngoài lãnh thổ Việt Nam

 

 

Bước 3:
Cài phí dịch vụ cho từng hành trình của từng nhóm.

Bước 4:
Ấn Thêm mới để lưu thông tin