TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Cách cài đặt Email thông báo

Người dùng có thể lựa chọn Cài đặt Cấu hình Email theo Cấu hình chung Gmail hoặc Tự cài đặt cấu hình

demo52demo23

  • Email: địa chỉ email dùng để gửi thông tin hành trình cho khách hàng
  • Mật khẩu: mật khẩu của email gửi cho khách hàng
  • Tiêu đề: tên người gửi email, thường được đặt là tên phòng vé.
  • Cc email: địa chỉ email được gửi thông báo hành trình đồng thời với email của khách hàng.
  • Địa chỉ máy chủ: địa chỉ hosting của email.
  • Cổng: cổng dành cho email hosting.

Lưu ý: Địa chỉ email đưa vào cần bặt chức năng Allow less secure apps: ON