February 2, 2018

Hoàn vé

Câu 1: Cách tính giá vé cho hành trình đã sử dụng khi hoàn vé?

Nếu giá vé và quy định chung tại thị trường xuất vé không đề cập, áp dụng quy định trong TM, hiện tại TM (chương 5, mục 5.1 và 5.8) quy định như sau:

– Sử dụng giá cùng hình thức công bố giá của vé gốc. VD: vé gốc xuất giá công bố của IATA, phải dùng giá công bố của IATA để tính lại phần hành trình đã sử dụng.

– Thứ tự ưu tiên sử dụng giá như sau:

+ Giá cùng loại giá cước (cùng Farebasic) với loại giá áp dụng của vé gốc;

+ Giá cùng cấp độ (Fare level) với hiệu lực ngang bằng hoặc dài hơn;

+ Giá có cấp độ cao hơn với hiệu lực ngang bằng hoặc dài hơn.

Lưu ý: nếu không có giá một chiều cùng hạng đặt chỗ với vé gốc, sử dụng giá một chiều có hạng đặt chỗ cao hơn gần nhất và có giá trị lớn hơn ½ giá khứ hồi trên cùng phần hành trình đã sử dụng để tính lại giá.

Câu 2: Đối với vé đã đổi 1 hoặc nhiều lần, áp dụng phí hoàn vé như thế nào?

– Áp dụng điều kiện hoàn vé chặt chẽ nhất giữa vé mới và cũ. (Quy định trong chương 5, TM)

Câu 3: Hoàn vé đã đổi nhiều lần, khi hoàn không có FOP là Agency credit limit phải làm thế nào?

– Chọn FOP là “Acounting”. Tiền hoàn vẫn được chuyển về tài khoản đại lý.

Câu 4: Thủ tục hoàn vé sử dụng trái trình tự?

– Đại lý cho nhân viên cầm giấy giới thiệu, form Hoàn vé và chứng minh thư lên VPCN để thực hiện việc hoàn vé sử dụng trái trình tự.

– Lưu ý vẫn thực hiện đóng nogo theo quy định đối với phần hành trình chi hoàn có chuyến bay xuất phát từ các sân bay không có interactive check-in.

Câu 5: Cách hoàn vé nội địa xuất kết hợp giá được hoàn và không được hoàn trên cùng 1 vé?

– Cách 1: Màn hình hoàn vé số 10, chọn action “exchange tax” để sửa lại giá trị vé gốc. Nhập giá trị (Fare + tax) của các chặng được phép chi hoàn. Chọn action “Next” để tiếp tục.

– Cách 2: chọn hình thức hoàn là Standard Path à chọn “Net Remit” rồi nhấn “OK”à màn hình 10, chuyển các cpn thành “Refund” và chọn action “Next” àmàn hình 30, điền “Old Net” là tổng giá vé (fare) cũ, “New Net” là giá vé (fare) của các chặng không được hoàn, nhập phí hoàn, chọn action “Tax Comparison” àmàn hình 31 chọn action “Tax Update”, nhập giá trị thuế của các chặng được phép hoàn, chọn action “Next” à màn hình 32 làm như bình thường.

– Lưu ý: đại lý nên tính tay ở ngoài và kiểm tra kỹ lại giá trị được hoàn trước khi chọn action “Ticket” để tránh trường hợp nhập sai giá trị dẫn đến hoàn thừa/thiếu tiền.

Câu 6: Các trường hợp phải đóng nogo trước khi hoàn?

– Hành trình hoàn toàn nội địa: phần hành trình chi hoàn có bất kỳ 1 chặng bay nào xuất phát từ sân bay không có interact check-in hoặc do hãng khác khai thác (VN*)

– Hành trình quốc tế: có chặng bay đầu tiên xuất phát từ sân bay không có interact check-in hoặc do hãng khác khai thác.

* Kiểm tra các sân bay có Interac check in bằng câu lệnh trên Native: Ctrl + H à đánh lệnh tương ứng:

– Đối với hành trình nội địa: F*TWDYVX

– Đối với hành trình quốc tế: F*TWUGIA

– Nếu sau code 3 sân bay ghi SABRE SSCI thì đó là sân bay có Interactive check in, còn lại là các sân bay không có Interactive check-in.

Câu hỏi thường gặp
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *