February 2, 2018

Hủy vé

Câu 1: Cách void vé khi vé không cập nhật vào PNR?

Cách 1: Vào Tools/Agent Sales Report/Add TK/TE item/điền thông tin vé cần cập nhật vào PNR rồi chọn “OK”. Sau đó thực hiện lệnh void vé trong PNR: WV2 hai lần (2: thứ tự dòng số vé cần void trong PNR).

Cách 2: Reassociate số vé vào booking sau đó thực hiện void trong báo cáo bán (Tool/Agent Sales Report/Void Options/Void Items from Report…)

Câu 2: Cách void giao dịch hoàn trong ngày?

– Nếu PNR có trường TK: thực hiện 2 lần lệnh WV3 (3: số thứ tự dòng TK cần VOID trong PNR)

– Nếu hoàn không PNR, đại lý cần tạo một PNR mới (không cần chính xác ngày, hạng đặt chỗ), sau đó cập nhật số vé vào PNR theo cách: Vào Tools/Agent Sales Report/Add TK/TE item/điền thông tin vé cần cập nhật vào PNR rồi chọn “OK”. Sau đó thực hiện lệnh void vé trong PNR: WV2 hai lần (2: thứ tự dòng số vé cần void trong PNR).

Câu 3: Xử lý thông báo của hệ thống khi hủy vé: “Reenter if you want to void tkt”, “Invalid sign in first as agent-0235”?

– “Reenter if you want to void tkt”: hệ thống muốn nhân viên khẳng định lại lệnh hủy vé, nếu vẫn muốn void vé đó thì làm tiếp lệnh “WVsố thứ tự vé cần void” một lần nữa.

– “Invalid sign in first as agent-0235”: lỗi nhân viên xuất vé và void vé không trùng nhau, hoặc khi cập nhật số vé vào PNR bằng cách “Reassociate” hệ thống tự để thông tin nhân viên xuất vé là SYS (system) nên không cho void. Cách khắc phục như ở câu 1.

Câu 4: Không void được vé do không đóng báo cáo ngày hôm trước?

– Đại lý cần thực hiện đóng báo cáo hàng ngày theo quy định, tránh trường hợp hôm sau xuất vé rồi mới đóng báo cáo, dẫn đến việc dữ liệu vé đổ về báo cáo hôm trước nên hệ thống không cho void vé. Đại lý thực hiện hoàn vé nếu giá cho phép.

Câu 5: Quy định VOID vé trong ngày bay?

– Theo Quy định hoàn, hủy, đổi của TCTHKVN, các đại lý trong nước không được phép VOID các vé trong ngày bay kể từ thời điểm đóng chuyến bay đến sau thời gian cất cánh.

– Tra cứu Thời điểm stop booking trong phụ lục 2C – Quy định đặt chỗ và quản lý chuyến bay.

– Những trường hợp cần VOID vé trong thời gian trên sẽ phải gửi mail yêu cầu đóng nogo với lý do “xin hoàn vé miễn phí vé cần void trong ngày” về địa chỉ:status.nro@vietnamairlines.com.

Câu hỏi thường gặp
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *