Blog

January 31, 2018

Bài 1: Làm quen với phần mềm 1S- SABRE

Giao diện chính màn hình Interact

abc01

Trạng thái hoạt động

abc02

Hiển thị ở góc dưới cùng bên tay trái của màn hình Sabre Interact
Một số tình trạng
• RESP OK: kết nối tốt, có thể thao tác trên Sabre Interact
• DOWN: mất kết nối, không thể thao tác trên Sabre Interact
• UP: Hệ thống vừa lấy lại kết nối, sign-in lại để thao tác trên Sabre Interact
• WAIT: Hệ thống đang xử lý, vui lòng đợi
• TIME OUT: Hệ thống xử lý bị gián đoạn, vui lòng thao tác lại câu lệnh ngay trước đó

Thanh công cụ 

abc06

Phím chức năng chính

abc03

Sử dụng các phím chức năng từ F1 đến F8 trên bàn phím hoặc sử dụng con chuột chọn vào các thẻ chức năng trên màn hình Sabre Interact, bao gồm:
• F1 = Reservation: thao tác về đặt chỗ
• F2 = Fare: thao tác về tra giá cho 1 cặp thành phố
• F3 = Pricing: thao tác về tính giá cho PNR
• F4 = Ticketing: thao tác về xuất vé
• F5 = Flight Info: tra cứu thông tin chuyến bay
• F8 = Queues: xử lý Queue

abc04

Hiển thị thành cột dọc bên tay trái của màn hình Interact
Mỗi chức năng chính đi kèm với các chức năng con khác nhau
Sử dụng tổ hợp phím Shift + F1 đến Shift + F12 trên bàn phím hoặc sử dụng con chuột chọn vào các thẻ chức năng trên màn hình Sabre Interact

Trip summary – Tóm tắt thông tin hành trình
Thể hiện thông tin tóm tắt của hành trình
Sử dụng tổ hợp phím để cập nhật lại thông tin ở phần này

 

Nghiệp vụ nâng cao (1S- SABRE)
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *