February 2, 2018

Quote và lưu giá

Câu 1: Quote giá du học đúng lệnh nhưng vẫn không ra giá?

– Trường hợp 1:

Giá khách lẻ thấp hơn giá du học nên hệ thống show giá khách lẻ à đại lý dùng lệnh sau để quote giá du học:

WPPSTU ¥NT/VN ¥PV

-Trường hợp 2:

Giá cạnh tranh du học đến một số nước không triển khai quote tự động trên hệ thống chủ yếu là các giá liên

doanh với hãng khác.

Đại lý cần kiểm tra kỹ hành trình và điều kiện giá và xuấtbằng “agent pricing”.

Câu 2: Khi dùng Agent Pricing cho hành trình kết hợp nội địa và quốc tế, dùng action “Price” để tính thuế bị báo lỗi “Format Fare basic not avail-0106” phải làm thế nào?

–     Nguyên nhân là do khi hành trình có cả nội địa và quốc tế hệ thống không hiểu có cần phải thu VAT không.

+Cách 1: cho giá chặng nội địa: 0.00, chọn action “Price”. Sau đó bắt buộc quay lại màn hình 20 bằng action “Itinerary Calc” để xóa giá trị 0.00 đi, sửa lại thông tin ô nối chuyến connect/stopover theo đúnghành trình thực bay. Chọn action “Manually price” để làm tiếp.

Cách 2: chọn action “Manually price”, sau đó nhập tay toàn bộ thuế của hành trình.

Câu 3: Cách mã hóa giá vé và lưu giá khi dùng “Agent pricing” cho một số trường hợp xuất vé IT, xuất giá công bố thu thực thu, SOTO..?

– Khi mã hóa giá theo ký tự chữ, hai ký tự cuối là số thập phân theo nguyên tắc của IATA (nếu có) của loại tiền theo bảng giá của thị trường giao giá.

VD:        + giá trong bảng giá là: 650USD àmã hóa: PLXXX (đồng tiền USD quy định phải có 2 chữ số thập phân tức giá phải mã hóa là: 650.00USD)

+ giá trong bảng giá là: 10000JPY àmã hóa: AXXXX  (đồng JPY quy định không có chữ số thập phân nên chỉ mã hóa giá thực 10000JPY)

– Lưu ý khi lưu giá cho hành trình SOTO, bảng giá sẽ đưa ra giá (base fare) theo loại đồng tiền mạnh của nước khởi hành, nên khi lưu giá ở màn hình 20,

đại lý phải quy đổi ra đồng tiền NUC theo tỷ giá ROE đểnhập vào ô “Amount”.

VD: để quy đổi 10000JPYàNUC, đại lý có thể đặt một hành trình từ Nhật về VN, quote giá bằng lệnh WPNC, trên dòng FARE CALC sẽ có tỷ giá ROE.

FARE CALC: TYO VN HAN1496.09JOXJP NUC1496.09END ROE120.447

Lấy 10000JPY chia cho ROE (120.447) sẽ được giá trị tiền theo NUC là 83.02 (nhập đầy đủ cả 2 chữ số thập phân phía sau, không làm tròn số).

Câu hỏi thường gặp
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *