Blog

February 2, 2018

Thông tin cần thiết và các khuyến cáo quan trọng

Câu 1: Đại lý có yêu cầu chuyển đổi tình trạng vé cần liên hệ ở đâu?

– Đại lý soạn email theo mẫu sau:

1. Đại lý yêu cầu:
2. NV yêu cầu:
3. Số vé:
4. Tên khách:
5. Chặng bay cần chuyển:
6. Tình trạng cần chuyển:
7. Lý do chuyển:
– Trường hợp có nhiều số vé, đại lý nên kẻ bảng biểu cho dễ nhìn, để người xử lý đỡ nhầm lẫn hoặc bỏ sót thông tin.

– Đại lý phải sử dụng mail đã đăng ký với HKVN gửi đến địa chỉ: status.nro@vietnamairlines.com và chịu trách nhiệm về nội dung yêu cầu đóng/mở nogo đúng theo quy định của HKVN.

Câu 2: Địa chỉ mail xin điện SC?

Trường hợp đại lý cần xin xác nhận SC thì gửi yêu cầu về địa chỉ mail: hoadinh@vietnamairlines.com hoặc danptm@vietnamairlines.com. Tel: 04.62700.200 ext 4333

Câu 3: Chức năng 1 số loại Queue của GQW (CNMB) mà đại lý cần biết?

– Các loại Q:

+ Q398: sửa tên

+ Q399: xin chỗ khách thường

+ Q400: xin chỗ khách VIP/GLP/CA

+ Q401: xin chỗ khách bị SC

– VD Câu lệnh cho PNR vào queue 398: QP/GQW398/0

– Lưu ý khi cho PNR vào Q, đại lý nhớ remark vào trường 5H- vào booking lý do/mục đích/yêu cầu cần được xử lý.

Câu 4: Quy định tính tuổi để áp dụng giá cho INF/CHD?

– Đối với hành trình hoàn toàn trên VN, tính tuổi của INF/CHD dựa vào ngày sinh và ngày bay chặng bay đầu tiên của hành trình trên cùng một vé.

– Lưu ý: đối với trẻ nhỏ (INF) có ngày sinh nhật 2 tuổi khi chưa kết thúc hành trình có sự tham gia của hãng khác: xuất tách rời vé. (Quy định chi tiết trong Công văn 1135/TCTHK-CNMB ngày 01/03/2016).
Câu 5 : Một số vấn đề đại lý cần lưu ý khi xử lý công việc hàng ngày?

– Xử lý SC:

+ Đại lý phải xử lý Q33 (queue báo SC) hàng ngày để có thể báo SC cho khách kịp thời.

+ Khi báo SC cần chuyển tình trạng chỗ trong PNR thành “HK”, không được để “UN-TK”.

+ Đại lý phải cập nhật đầy đủ số điện thoại liên lạc vào đúng trường 9-contact trong PNR để phục vụ công tác báo SC.

Câu 6: Khuyến cáo hủy booking đúp trên hãng khác (OAL)

Gần đây đã xảy ra trường hợp đại lý bị OAL hủy chỗ do đặt đúp booking có chặng của OAL kể cả booking đã xuất vé. Vì vậy đề nghị các đại lý kiểm tra kỹ các thông báo đúp trong booking, đặc biệt là thông báo đúp của OAL và xử lý kịp thời, tránh bị OAL hủy đúp khi đã xuất vé mà không biết.

Câu 7: Khuyến cáo lỗi đặt chặng bay không tương ứng với vé:

Thời gian vừa qua, có một số đại lý đã đặt thêm chặng bay hạng Thương gia vào booking nhưng không tiến hành xuất đổi vé nâng hạng, khách vẫn có thể sẽ được sử dụng hạng Thương gia với vé phổ thông do hệ thống check-in không nhận diện được lỗi.

CNKVMB đã có công văn khuyến cáo về vấn đề này số 3156/TCTHK-CNMB ngày 13/05/2016 và thông báo nếu đại lý cố tình vi phạm lỗi sẽ bị phạt 01 triệu/vé và truy thu số tiền chênh lệch. Nếu tái phạm, mức phạt là 2 triệu và truy thu số tiền chênh lệch.

Câu hỏi thường gặp
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *