Tin tức

DANH SÁCH NGƯỜI DÙNG

DANH SÁCH NGƯỜI DÙNG THÊM NGƯỜI DÙNG Ấn nút thêm mới để bắt đầu thêm người dùng Chọn đại lý trực thuộc – thêm các thông tin người dùng Có 3 quyền : Quản trị – xuất vé – đặt chỗ Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn lưu lại để hoàn tất

ĐẠI LÝ CẤP 2

DANH SÁCH ĐẠI LÝ CẤP 2 Danh sách đại lý cấp 2 trực thuộc THÊM ĐẠI LÝ CẤP 2 Ấn nút thêm đại lý Điền đầy đủ thông tin của đại lý cấp 2 và ấn Lưu lại để hoàn tất THÊM PHÍ XUẤT VÉ CHO ĐẠI LÝ CẤP 2 Ở mục phí xuất vé […]

THAY ĐỔI THÔNG TIN

Cập nhật thông tin đại lý và tài khoản sign in của các hãng hàng không Người quản lý cần điền đầy đủ thông tin: Sign In của Vietjet – Jetstar – VietNamAirlines – Galileo Lưu ý: Tài khoản Vietjet – Jetstar là tài khoản web Tài khoản VietNamAirlines là sign in SABRE Tài khoản […]

THÊM KÝ QUỸ ĐẠI LÝ

Chức năng giúp người quản trị thêm ký quỹ cho đại lý cấp 2 Có thể trừ ký quỹ bằng cách thêm số tiền âm